7 พฤษภาคม 2562 สัตว์และพืช 1 ล้านสายพันธุ์ กำลังจะสาบสูญเพราะมนุษย์

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/foreign/707774

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ว่าการประชุมระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการ ( The Intergovernmental Service-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBS ) หรือ “ไอพีบีเอส”  ซึ่งนักวิจัยมากกว่า 450 คนรวมตัวกันที่กรุงปารีส เมื่อวันจันทร์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์รายงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 15,000 ชิ้น ซึ่งผ่านการรับรองแล้วโดยรัฐบาลของ 109 ประเทศ พบว่าพฤติการณ์ของมนุษย์ในตอนนี้คือปัจจัยอันตรายที่สุด ซึ่งกำลังคุกคามธรรมชาติมากกว่ายุคใดในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ “การคุกคาม” ของมนุษย์ได้ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศบนโลก ทั้งแหล่งน้ำ ผืนแผ่นดิน อากาศ ป่าไม้และสิ่งมีชีวิต โดยผลการประเมินเบื้องต้นคาดการณ์ว่าหากยังปล่อยปละละเลยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป สายพันธุ์สัตว์ที่รวมถึงแมลงขนาดเล็กและพันธุ์พืชมากกว่า 1 ล้านสายพันธุ์จากทั้งหมดประมาณ 8 ล้านสายพันธุ์ที่ยังคงอยู่บนโลก จะทยอยสูญพันธุ์ “ภายในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า” โดยเฉพาะภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการประมงซึ่งแม้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน แต่ในอีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีที่เกื้อหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้ส่งผลให้อัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์และพืชพรรณเพิ่มขึ้นระหว่าง 10 ถึง 100 เท่า มากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ล้านปีที่ผ่านมา ขณะที่สภาพอากาศได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการใช้ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล อนึ่งรายงานของที่ประชุมระบุด้วยว่า สายพันธุ์สัตว์ที่จะสุญพันธุ์รวมถึงมนุษย์ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของความแปรปรวนทางธรรมชาติทั้งหมดนี้ด้วย แต่รายงานดังกล่าวซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ( ไอยูซีเอ็น ) เป็นหลัก ยังระบุอีกว่าสถานการณ์ยังไม่สายเกินแก้ ตราบใดที่มนุษย์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ซึ่งมีศักยภาพมากที่สุด จะเพิ่มความพยายามอย่างจริงจังในการปกป้องอนาคตทั้งของสายพันธุ์ตัวเอง และเพื่อนร่วมโลกทั้งหมด